Poprawna pisownia

czy niby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czyniby

Niepoprawna pisownia