Poprawna pisownia

czułyby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czuły by

Niepoprawna pisownia