Niepoprawna pisownia

nie jednokrotnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie słowa jednokrotnie.


Poprawna pisownia

niejednokrotnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jedno krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niejedno krotnie

Niepoprawna pisownia