Poprawna pisownia

czuliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czuli by

Niepoprawna pisownia