Obie formy są poprawne i oznaczają to samo miasto, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

Czernobyl

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

Czarnobyl

Poprawna pisownia