Poprawna pisownia

defrauduje

Poprawna pisownia, znaczenie: niezgodnie z prawem przeznacza środki finansowe na cele inne niż ich właściwe przeznaczenie, na ogół dla uzyskania osobistej korzyści.


Niepoprawna pisownia

defrautuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

defrałduje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dewrauduje

Niepoprawna pisownia