Niepoprawna pisownia

czeluźci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czeluści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czelóści

Niepoprawna pisownia