Niepoprawna pisownia

curciu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

córciu

Poprawna pisownia