Poprawna pisownia

doigram

Poprawna pisownia, znaczenie: doigram się – poniosę skutki swojego niewłaściwego bądź lekkomyślnego postępowania.


Niepoprawna pisownia

do igram

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doi gram

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do i gram

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dojigram

Niepoprawna pisownia