Niepoprawna pisownia

curcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

córcie

Poprawna pisownia