Niepoprawna pisownia

corusz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co rusz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coróż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co róż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

corurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co rurz

Niepoprawna pisownia