Niepoprawna pisownia

nie wielka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewielka

Poprawna pisownia