Niepoprawna pisownia

conaj wyżej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co najwyżej

Poprawna pisownia, znaczenie: nie więcej niż, tyle samo lub mniej.


Niepoprawna pisownia

conajwyżej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co naj wyżej

Niepoprawna pisownia