Poprawna pisownia

co siódma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cosiódma

Niepoprawna pisownia