Poprawna pisownia

co miesiąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

comiesiąc

Niepoprawna pisownia