Poprawna pisownia

co drugi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

codrugi

Niepoprawna pisownia