Obie formy tego imienia żeńskiego, są poprawne, jednak funkcjonują niezależnie.

Poprawna pisownia

Kornelii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego Kornelia.

Poprawna pisownia

Korneli

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego Kornela lub forma słowa kornel (oznaczającego rodzaj twardego drewna).


Niepoprawna pisownia

Korneljii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kornelji

Niepoprawna pisownia