Poprawna pisownia

co czwarty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coczwarty

Niepoprawna pisownia