Poprawna pisownia

clou

Poprawna pisownia, znaczenie: główna atrakcja, najciekawszy punkt czegoś.


Niepoprawna pisownia

clu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

klu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

klou

Niepoprawna pisownia