Poprawna pisownia

ciężki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienrzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienszki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięszki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżki

Niepoprawna pisownia