Poprawna pisownia

ciężka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cięszka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienrzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienszka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzka

Niepoprawna pisownia