Niepoprawna pisownia

ciężejsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cięższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cięszsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienższa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzsza

Niepoprawna pisownia