Poprawna pisownia

ciężarówki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cięszarówki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciężaruwki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżarówki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienrzarówki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzarówki

Niepoprawna pisownia