Niepoprawna pisownia

cienrzaru

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciężaru

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienżaru

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzaru

Niepoprawna pisownia