Niepoprawna pisownia

ciąrza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciąża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cionrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cionża

Niepoprawna pisownia