Poprawna pisownia

chybiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hybiona

Niepoprawna pisownia