Niepoprawna pisownia

churra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hurra

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

hura

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chura

Niepoprawna pisownia