Niepoprawna pisownia

chsześcijanin

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrześcijanin

Poprawna pisownia