Niepoprawna pisownia

nie opodatkowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieopodatkowana

Poprawna pisownia