Niepoprawna pisownia

nieposłószna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieposłuszna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie posłuszna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

nieposuszna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako przeczenie od posuszna.