Niepoprawna pisownia

choresterol

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cholesterol

Poprawna pisownia, znaczenie: organiczny związek chemiczny, który jest rozpuszczalny w tłuszczach i stanowi składnik wszystkich komórek i cieczy w organizmie. Potocznie mianem cholesterolu określamy obecne w osoczu krwi substancje lipidowe – lipoproteiny (w skład których między innymi wchodzi też cholesterol).


Niepoprawna pisownia

holesterol

Niepoprawna pisownia