Poprawna pisownia

cholerne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

holerne

Niepoprawna pisownia