Niepoprawna pisownia

jeszdżąc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jeżdżąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jeżdżonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jerzdżąc

Niepoprawna pisownia