Niepoprawna pisownia

chódy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chudy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hudy

Niepoprawna pisownia