Poprawna pisownia

chmurzy się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hmuży się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chmuży się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chmurzysię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hmurzy się

Niepoprawna pisownia