Niepoprawna pisownia

chmóra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chmura

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hmóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hmura

Niepoprawna pisownia