Poprawna pisownia

absolwent

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie ucznia, który ukończył daną szkołę lub uczelnię.


Niepoprawna pisownia

apsolwent

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

absolwęt

Niepoprawna pisownia