Niepoprawna pisownia

chiperbola

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hiperbola

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hiperpola

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hiberpola

Niepoprawna pisownia