Poprawna pisownia

żołnierz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żołnież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzołnież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzołnierz

Niepoprawna pisownia