Niepoprawna pisownia

chigieniczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

higieniczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

higjeniczny

Niepoprawna pisownia