Poprawna pisownia

chichra

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hichra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hihra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chihra

Niepoprawna pisownia