Niepoprawna pisownia

cherezji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

herezji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

herezi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

herezii

Niepoprawna pisownia