Czy przed oraz stawiamy przecinek?

W języku polskim wyraz „oraz” pełni funkcję spójnika łącznego, tak samo jak wyrażenia: a, i, tudzież. Wśród zasad poprawnej polszczyzny znajdziemy regułę mówiącą o tym, że przed spójnikami łącznymi, niezależnie od tego, czy występują pomiędzy członami zdania pojedynczego, czy też na granicy dwóch zdań podrzędnie złożonych, nie należy stawiać przecinka.
Przykłady:
Mam jednocześnie ochotę wyjść na spacer i zdrzemnąć się.
Musze pamiętać, by zrobić zakupy spożywcze oraz chemiczne.

Od powyższej reguły istnieją jednakże wyjątki i w tych sytuacjach powinniśmy postawić przecinek. Przedstawiamy je poniżej.

Kiedy wyraz „oraz” w zdaniu pojawia się po wtrąceniu lub zdaniu podrzędnym, należy postawić przed nim przecinek, który jednocześnie zamknie to zdanie lub wtrącenie.
Przykład:
Wspominałam ci o Kasi, która ma cudowne rude włosy, oraz o Marcie – naszej gimnastyczce.

Zgodnie z regułą mówiącą o tym, że ponownie użyte w zdaniu spójniki należy poprzedzać przecinkami, przecinek stawiamy kiedy „oraz” występuje w zdaniu kilka razy, za każdym razem pełniąc tę samą funkcję. Niekiedy jednak rozpoznanie funkcji spójnika może być problematyczne i to, czy postawimy w zdaniu przecinek może zależeć od osobistej jego interpretacji przez autora.

Przykład zdania, w którym należy postawić przecinek:
Na studniówkę przyszli Michał, Marcelina oraz Piotrek, oraz Magda.

Zdanie to sugeruje nam, że na studniówkę przyszło czworo znajomych i że pojawili się oni jako grupa – żadna z par nie została tutaj wyróżniona.

Przykład zdania, w którym przecinka być nie powinno:
Na studniówkę przyszli Michał oraz Marcelina oraz Piotrek i Magda.

Powyższe zdanie z kolei mówi o tym, że na studniówkę przyszły dwie pary: Michał z Marceliną oraz Piotrek z Magdą. W zdaniu tym użyte spójniki nie są równorzędne. Pierwszy z nich wyraźnie łączy Michała z Marceliną, trzeci zaś Piotrka z Magdą. Drugi spójnik z kolei łączy te pary. Dodatkowo, rozdziela on dwa spójniki równorzędne, dlatego przed żadnym z nich nie powinniśmy stawiać przecinka.