Poprawna pisownia

chcący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hcący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chconcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hconcy

Niepoprawna pisownia