Niepoprawna pisownia

charknoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

charknął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

harknął

Niepoprawna pisownia