Niepoprawna pisownia

chańby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hańby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chaniby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

haniby

Niepoprawna pisownia