Niepoprawna pisownia

chamóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hamuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chamuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hamóje

Niepoprawna pisownia