Niepoprawna pisownia

nie określona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieokreślona

Poprawna pisownia