Niepoprawna pisownia

bórczeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

burczeć

Poprawna pisownia