Poprawna pisownia

całoroczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cało-roczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cało roczna

Niepoprawna pisownia